Verwijsindex

GB Autisme is aangesloten bij de Verwijsindex, een samenwerkingsinstrument dat door gemeenten en zorgorganisaties in heel Nederland gebruikt wordt. In de verwijsindex geven hulpverleners en organisaties aan dat ze bij een jongere betrokken zijn. Zo kunnen zij met elkaar in contact komen en afstemmen om de jongere zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Deze verwijsindex is bedoeld voor jongeren (tot 23 jaar), waar de hulpverlener(s) zorgen hebben over hun gezond en veilig opgroeien. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer er sprake is van een verwijzing en/of indicatie vanuit de gemeente, deze zorgen altijd aanwezig zouden zijn. Omdat GB Autisme werkt op basis een verwijzing of indicatie, houdt dit in dat wij alle jongere cliënten aanmelden in deze Verwijsindex. Dit is daarnaast ook een contractuele eis vanuit veel gemeenten voor het leveren van (jeugd)begeleiding.

Belangrijk hierbij is natuurlijk wel dat de privacy van cliënten gewaarborgd is. Het systeem is ontworpen om dit te bereiken doordat er geen inhoudelijke gegevens in worden opgenomen, enkel NAW-gegevens en/of BSN’s. Ook zijn deze gegevens alleen te zien door gemeenten en hulpverleners die al betrokken zijn.

Voordat wij overgaan tot het aanmelden in het systeem, zullen wij jou als cliënt, en/of jullie als ouders van een cliënt, hierover vooraf persoonlijk informeren. Daarbij wordt ook verteld hoe je gebruik kunt maken van de rechten die je hebt, zoals inzage in de geregistreerde gegevens of het maken van bezwaar tegen de aanmelding.