Certificeringen

Wij vinden de kwaliteit van onze dienstverlening belangrijk. Om deze kwaliteit te waarborgen en continu te verbeteren, hebben wij onze processen en procedures vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dit systeem is onderhevig aan continue evaluatie, en er worden regelmatig interne audits uitgevoerd.

Om ook aan te kunnen tonen dat ons systeem aan de eisen voldoet, en bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, is het systeem gecertificeerd volgens de HKZ-norm Zorg en Welzijn. Jaarlijks vindt er een onafhankelijke, externe controle of audit op het systeem plaats om aan te tonen dat het nog steeds aan de norm voldoet.

Met het HKZ-certificaat kunnen organisaties, praktijken en ZZP’ers laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Met het HKZ-certificaat zijn de zaken intern goed op orde, staat de klant centraal en wordt voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeterd.

HKZ


De certificering van GB Autisme staat vermeld in het HKZ-register onder nummer 148270.