Missie

De missie van GB Autisme is om persoonlijke en (gezins-)systeemgerichte begeleiding te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in alle levensfasen. Wij doen dit vanuit onze compassie voor natuurlijk evenwicht en het mogen zijn wie je bent. Leren, ontdekken, en het ervaren van wat je ziet, hoort, voelt, en denkt staat hierin centraal.

Bij GB Autisme staat de mens centraal. Wij hebben als doel de cliënt spelenderwijs te laten groeien vanuit vertrouwen, synergie, eigen regie, en intrinsieke motivatie. Wij bieden holistische begeleiding aan kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouders en hun partner. De begeleiding is gericht op alle levensgebieden.

Visie

“Een omgeving waarin je kunt zijn wie je bent, en waar je je kwaliteiten kunt inzetten om vanuit eigen regie te groeien en te ontwikkelen”, is wat GB Autisme beoogt te realiseren. Wij wensen een wereld waarin mensen met autisme voldoende vaardigheden en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Wij zien dat juist dán de waardevolle en unieke talenten van deze mensen tot uiting kunnen komen. Voorbeelden zijn het oog voor detail, een groot analytisch inzicht, en het vermogen om ergens in uit te blinken (specialisme). Dit zijn vaardigheden waar onze maatschappij om verlegen zit.

Synergie | Congruentie | Holistisch | Eigenaarschap | Professionaliteit

De eerste letters van de kernwaarden vormen samen het woord ‘Schep’. De schep is een eeuwen oud stuk gereedschap om mee te scheppen. Het scheppen kost energie, en je kunt ook even leunen op de schep om uit te rusten.

Tijdens het scheppen kun je graven naar diepgang, iets opnemen en naar een andere plaats brengen, een schepje erbovenop doen, of moed scheppen. Je kunt orde scheppen in chaos. Scheppen is ook het laten ontstaan van nieuwe bewegingen. Het scheppen brengt van alles voort en teweeg.

Kernwaarden

Synergie: Van vaste waarde zijn voor cliënten, medewerkers en de omgeving, op basis van wederzijds vertrouwen.

Congruentie: Wij creëren een gelijke afstemming van wat je denkt, voelt en doet. Als je congruent bent, reflecteren deze elementen alle drie dezelfde gemoedstoestand waarin je verkeert.

Holistisch: Wij richten ons op de totale mens en het systeem om hem heen en vormen een dynamisch geheel. Wij zijn onderling nauw met elkaar verbonden.

Eigenaarschap: Eigen regie van cliënt en medewerker bepalen de route naar groei

Professioneel: Ecologisch* handelen volgens de beroepscode binnen onze visie

* Ecologie betekent:

  • Tijd en aandacht inruimen voor alle mogelijke ongewenste effecten van veranderingen.
  • Respect hebben voor de grenzen van de mogelijkheden van jezelf en van anderen.
  • Jezelf en anderen niet in de problemen brengen.
  • Weerstand respecteren en er aandacht aan besteden. Weerstand is een vorm van (zelf) bescherming.