Klankbordgroep

Voor de medezeggenschap van cliënten heeft GB Autisme een onafhankelijk, zelf functionerende klankbordgroep. De klankbordgroep vertegenwoordigt alle cliënten, en overlegt namens hen met het bestuur. Het doel van de klankbordgroep is om, in samenspraak met het bestuur, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan onze cliënten te maximaliseren. Hiervoor treden zij regelmatig in overleg met het bestuur, waarbij zowel de ontwikkelingen in de organisatie, als signalen vanuit de cliënten ter sprake komen. De klankbordgroep is bereikbaar voor alle cliënten en hun naasten, voor vragen, suggesties, adviezen en andere zaken.

Momenteel hebben een aantal van onze cliënten zitting genomen in deze klankbordgroep. Graag zouden wij de klankbordgroep nog uitbreiden, en zijn wij hierom op zoek naar nieuwe leden. Alle cliënten en naastbetrokkenen (zoals ouders) kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor de samenstelling van de klankbordgroep, is het wenselijk dat jongere cliënten hierin ook vertegenwoordigd zijn. De klankbordgroep is om die reden nog op zoek naar ouders van jongere cliënten die zich willen aanmelden.

Heb je interesse om je aan te melden, of heb je nog vragen over de klankbordgroep? Of wil je zaken voorleggen aan de klankbordgroep? Neem dan contact op!

Email: klankbordgroep@gb-autisme.nl

Post:

GB Autisme t.a.v. de klankbordgroep
Landzichtweg 66
4105DP Culemborg