Persoonlijk en intrinsiek

Individuele begeleiding

En dan krijg je een diagnose in het autistisch spectrum. Soms voelt dit als alle puzzelstukjes die op zijn plek vallen en soms roept het alleen maar meer vragen op.

Met een diagnose autisme kun je je hele leven uitdagingen tegen komen. Op alle levensgebieden, onderwijs, werk, relaties, vrije tijd. Veel volwassenen met autisme zijn bezig om zich zo goed als mogelijk aan te passen aan hun omgeving. Een omgeving waarin veel ongeschreven omgangsregels moeilijk om te leren en toe te passen zijn. Dit kan veel energie kosten.

GB Autisme biedt ambulante reguliere en specialistische begeleiding. Dit doen wij door aan te sluiten bij jouw vragen, we luisteren en leveren maatwerk. De begeleider biedt vanuit een vertrouwelijke persoonlijke band, zijn (professionele) expertise en competenties aan. De begeleiding start vanuit een ondersteunende modus, en is uiteindelijk praktisch, professioneel, en op competentie gericht. Hierbij gaan menslievende zorg en hoogwaardige vakbekwaamheid hand in hand. Het is een manier van doen die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit en vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw. Wij stimuleren zowel onze begeleiders als onze cliënten om transparant en oprecht te communiceren.

Het is van belang dat mensen met autisme hun eigen manier van denken, met het daarbij horende gedrag, (leren) kennen. Wij richten ons op de aanpak van sensorische hyperreactiviteit, het aanleren van emotieherkenning en het aanpakken van taalbegrip. Vanuit ervaringsleren verbinden wij praktische tips aan de recente inzichten over het (autistisch) voorspellende brein. Vanaf het moment dat je weet wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren, kun je de keuze maken om hier iets mee te doen.

Jij hebt eigen regie over jouw ontwikkelproces. Samen met je begeleider stel je een zorgplan op. Je begeleider ondersteunt je als het nodig is en is op de achtergrond wanneer je lekker in je vel zit en je zelfstandig je weg vindt.

We zijn altijd bereid om in gesprek te gaan met jouw sociale systeem. Dat kan zijn je partner, vrienden, je werkomgeving, je buren, je sportclub.

Onze werkwijze

De weg naar zelfstandig verder kunnen, begint met de hulpvraag die jij hebt. In een intakegesprek verkennen we samen waar jij tegenaan loopt, en welke hulp je hierbij nodig hebt. Ook vertellen wij in dit gesprek meer over hoe wij de begeleiding vormgeven, en wat je van ons kunt verwachten.

Na de intake maken wij de koppeling tussen jou en één of meerdere begeleiders, die zowel op persoonlijk vlak als qua expertise aansluiten bij jou en de hulpvraag die je hebt. Ook wordt er een regiebegeleider gekoppeld; hij of zij kijkt op een (digitaal) afstand mee bij de zorgcyclus, het zorgplan, en de evaluatiemomenten. De begeleider(s) komen bij jou thuis langs voor een eerste kennismakingsgesprek om de begeleiding te starten. Ook nemen zij je mee in een aantal praktische zaken zoals toestemmingsformulieren en het inzien van je dossier via het cliëntportaal.

 In de eerste weken stel je samen met de begeleider(s) het zorgplan op. In het plan worden de doelen beschreven die je wilt bereiken, en hoe jij dit samen met jou begeleiders gaat doen. Als het plan is afgerond bespreek je dit (digitaal) met je begeleider(s) en de regiebegeleider. Daarna wordt het plan ondertekend, om vast te leggen dat jij hiermee akkoord bent.

Nadat het Zorgplan is opgesteld is het tijd om aan de doelen te werken, met ondersteuning van je begeleider(s) en hun expertise. Ook hier kijkt de regiebegeleider in het proces mee. Waar nodig evalueren jij en je begeleider samen met de regiebegeleider welke doelen al behaald zijn, of welke doelen misschien moeten worden bijgesteld.

Aan het eind van de begeleidingsperiode heb je de doelen behaald, of ben je in staat om de resterende doelen zelf te behalen. Je hebt de benodigde handvatten gekregen om op eigen kracht verder te kunnen, zelfstandig of samen met het sociale netwerk om je heen.