Kinderen 

Nog even een intro stukje…. 

Je kind mist misschien de aansluiting bij andere kinderen. Naar school gaan, sporten, en contacten met familie zijn niet altijd vanzelfsprekend. 

Wanneer wij kinderen begeleiden is het als eerst van belang dat je kind een klik ervaart met de begeleider. Die klik is de basis om een vertrouwensband op te kunnen bouwen. Alleen dan zal je kind zich openstellen om samen te werken aan zijn ontwikkeling. Een kind met autisme ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en eigen volgorde. Wij sluiten aan waar nodig …………. 

Pubers  

Puber zijn is voor de meeste mensen een moeilijk levensfase. Voor kinderen met autisme is dit niet anders, en soms misschien nog wel lastiger.  

Want wat gaat er dan allemaal lichamelijk veranderen? En wanneer? Hoe moet ik me dan gedragen?

De overstap naar de middelbare school is voor de meeste van onze cliënten een grote stap. Alles verandert. Het gebouw, de manier van les krijgen, de kinderen, verschillende docenten, omgaan met het plannen van je huiswerk. De eerste verliefdheid komt. Vriendengroepen ontstaan.  

Broertjes en zusjes 

Aandacht voor het hele gezin.

Voor broertjes en zusje kan het best lastig zijn als er wekelijks begeleiding in huis komt, maar niet voor hen. Wij geven ook broertjes en zusjes graag inzicht. Wat is autisme? En wat betekent dat voor jou als broertje/zusje?

Maar ook gewoon even aandacht en wat leuks doen met de begeleider is soms heel fijn. Of juist extra ‘eigen’ tijd hebben met papa of mama wanneer de begeleider in huis is.  

Ouders 

Vaak wordt de diagnose bij je kind gesteld na een lange zoektocht en veel onderzoeken. Vaak is de diagnose een opluchting, maar tegelijk kun er gevoelens van verdriet en zorgen ontstaan. Je zult je eerder bedachte beeld over je kind en je gezin bij moeten stellen en dat kan best moeilijk zijn.  

Informatie over autisme en wat dat voor jouw kind en jullie gezin betekent is vaak wenselijk. Autisme is bij ieder kind anders. De ouderbegeleider kijkt graag met je mee en gaat samen met jou op zoektocht. Jullie als ouders hebben immers de meeste kennis en kunde over je eigen kind, en de begeleider heeft de kennis en ervaringen met autisme.   

Het belang van ouderbegeleiding 

Een kind met autisme opvoeden kan een uitdaging zijn. Het kan zijn dat je je eigen leven en dat van je gezin soms moet aanpassen. Dit vraagt wat van jou als ouder, maar ook van eventuele broertjes en zusjes.  

Alleen jullie kind ondersteunen kan tot risico hebben dat het kind verandert, maar jullie als gezin en de omgeving niet mee veranderen. Een balans vinden tussen alle gezinsleden is aan te raden.  

Nog iets over het gedrag van de ouders heeft invloed op je kind….. zorg ook voor jezelf….. 

Werkwijze

En nu?

Het proces begint met de hulpvraag die jij of jullie hebben. In het eerste contact, eventueel via het Sociaal Team van de gemeente, wordt deze hulpvraag verduidelijkt en wordt duidelijk welke hulp wij als GB Autisme kunnen bieden.

De volgende stap is een kennismakings- en intakegesprek, waarin dieper wordt ingegaan op de hulpvraag, de doelen, en wat er precies nodig is. Na de intake is er voor alle partijen een bedenktijd, voordat besloten wordt om wel of niet te starten.

Na de start van de begeleiding, staat de eerste periode in het teken van het formuleren van de doelen, en het opstellen van het begeleidingsplan. Deze zogeheten observatieperiode loopt voor de eerste 6 tot 12 weken van de begeleiding. Aan het eind van deze periode is het plan definitief vastgesteld en akkoord.

Gedurende de looptijd van de beschikking, vindt de verdere begeleiding plaats zoals in het plan beschreven. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de situatie van het moment, en wordt de begeleiding hierop afgestemd.

Richting het einde van de beschikking, is het tijd voor een evaluatie van de afgelopen periode.
Om te voldoen aan de termijnen vanuit de meeste gemeenten om 8 weken voor het einde een evaluatie aan te leveren, start dit proces 12 weken voor het einde. Je begeleider stelt, samen met jou, een evaluatieverslag op waarin de begeleiding wordt geëvalueerd, en wat zal leiden tot een beslissing over het vervolg van de begeleiding.

Naar aanleiding van de evaluatie wordt gezamenlijk besloten wat het beste vervolg is. Daarbij is het uitgangspunt om de begeleiding af te bouwen en te stoppen waar dit kan, omdat je de tools hebt gekregen om zonder begeleiding verder te gaan, maar om ook door te gaan waar nodig.

Hulpvraag: Het proces begint met de hulpvraag die jij of jullie hebben. In het eerste contact, eventueel via het Sociaal Team van de gemeente, wordt deze hulpvraag verduidelijkt en wordt duidelijk welke hulp wij als GB Autisme kunnen bieden.

Kennismaking / intake: De volgende stap is een kennismakings- en intakegesprek, waarin dieper wordt ingegaan op de hulpvraag, de doelen, en wat er precies nodig is. Na de intake is er voor alle partijen een bedenktijd, voordat besloten wordt om wel of niet te starten.

Doelen en plan: Na de start van de begeleiding, staat de eerste periode in het teken van het formuleren van de doelen, en het opstellen van het begeleidingsplan. Deze zogeheten observatieperiode loopt voor de eerste 6 tot 12 weken van de begeleiding. Aan het eind van deze periode is het plan definitief vastgesteld en akkoord.

Begeleiding: Gedurende de looptijd van de beschikking, vindt de verdere begeleiding plaats zoals in het plan beschreven. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de situatie van het moment, en wordt de begeleiding hierop afgestemd.

Evaluatie: Richting het einde van de beschikking, is het tijd voor een evaluatie van de afgelopen periode. Om te voldoen aan de termijnen vanuit de meeste gemeenten om 8 weken voor het einde een evaluatie aan te leveren, start dit proces 12 weken voor het einde. Je begeleider stelt, samen met jou, een evaluatieverslag op waarin de begeleiding wordt geëvalueerd, en wat zal leiden tot een beslissing over het vervolg van de begeleiding.

Vervolg: Naar aanleiding van de evaluatie wordt gezamenlijk besloten wat het beste vervolg is. Daarbij is het uitgangspunt om de begeleiding af te bouwen en te stoppen waar dit kan, omdat je de tools hebt gekregen om zonder begeleiding verder te gaan, maar om ook door te gaan waar nodig.