Disclaimer

GB Autisme heeft de informatie op onze website zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. GB Autisme kan niet garanderen dat alle op onze website aangeboden informatie en materialen actueel en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van fouten, onvolledigheden of onjuistheden, en hiervoor kan GB Autisme dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden,

GB Autisme is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die is ontstaan door of voortvloeit uit uw gebruik van onze website en de daarop gepubliceerde informatie, eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in die informatie of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van onze website.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GB Autisme een deel van onze website of de op onze website geplaatste intellectuele eigendommen en merken te gebruiken, of hier een kopie van te maken. Ook is het niet toegestaan deze website, in zijn geheel of gedeeltelijk, te wijzigen of op te nemen in enig ander document of op enige andere website.

Deze website bevat hyperlinks naar externe websites, die niet worden beheerd door GB Autisme. Dit betekent niet dat GB Autisme verbonden is aan deze andere websites, of de eigenaren van deze websites. GB Autisme kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid accepteren voor de inhoud van deze websites.