Symposium Sociaal Fair Health

Op dinsdag 13 juni was GB Autisme aanwezig als onderdeel van het Symposium Sociaal Fair Health de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). De dag begon met een inspirende keynote van Tim ‘S Jongers over armoede, bestaansonzekerheid, sociaal beleid, en de kloven die door onze samenleving lopen.

In de workshop Ervaringskennis: van burgerinitiatief tot leerkring hebben wij deelgenomen en stilgestaan bij de ontwikkeling van de Leerkring Ervaringskennis Rivierenland. Een mooi gesprek over hoe vanuit ervaringen van inwoners zelf een duurzame samenwerking gegroeid is tussen gemeente, inwoners en andere organisaties. Inspirerend om met elkaar te praten over de ervaringen en verdere ontwikkelingen, en over hoe ervaring en burgers bij elkaar komen en zij een onmisbaar prominente plek hebben in het zorglandschap.

Bekijk hier onder een sfeerimpressie van deze mooie dag: