Groepstraining jongvolwassenen

In de regio Lekstroom biedt GB Autisme een speciale groepstraining aan voor jongvolwassenen, tussen de 18 en de 25 jaar, met een diagnose liggende binnen het autistische spectrum en/of een diagnose AD(H)D, met een normale tot hoge intelligentie.

Tijdens deze training kom je samen met een groep andere jongvolwassenen die intrinsiek gemotiveerd zijn om met en van elkaar te ontdekken
en te ontwikkelen. Het gevoel van (h)erkenning draagt bij aan het durven zetten van nieuwe stappen.

Groepstraining gaat niet om het aanpakken van de beperking/stoornis zelf, maar om jouw functioneren met ASS en/of ADHD. Het vinden van een effectieve manier van omgang met de dingen waar je tegenaan loopt en het optimaliseren of optimaal leren benutten van je eigen mogelijkheden. Waardoor je jouw functioneren als volwassene leert (ver)kennen, en vanuit daar leert meedoen in de maatschappij.

Tijdens de training werken jullie gezamenlijk aan de volgende doelen:

  • Versterken, activeren of stabiliseren van je eigen kracht, sociale vaardigheden en ontwikkelen van de mogelijkheden om te participeren.
  • Inzicht creëren in – en ontwikkelen van de mogelijkheden van – ondersteuning vanuit jouw eigen sociale netwerk.
  • Versterken, activeren of stabiliseren van je zelfredzaamheid, zoals je persoonlijk functioneren en vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van een gestructureerd huishouden en het verrichten van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
  • Versterken, activeren en stabiliseren van jouw eigen regie over je dagelijks leven, zoals dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, administratie en oriënteren op werk of studie
  • Versterken en stabiliseren van het psychische functioneren, het voorkomen van (verdere) teloorgang van personen die langdurige moeite hebben om zich in de samenleving staande te houden.
  • Leren omgaan met – en accepteren van – een chronische beperking.
  • Versterken van de zingeving in het dagelijks leven.

De groepstraining wordt in twee perioden per (school)jaar aangeboden, namelijk in het najaar en voorjaar. De groepstraining vinden per periode wekelijks plaats op vrijdagavond van 18:00 tot 21:00.

  • Najaar:         week 36 t/m 50 & wk 1 t/m 5 (20 deelname momenten)
  • Voorjaar:      week 6 t/m 25 (20 deelname momenten)

Meer weten over onze groepstraining? Meld je aan of neem contact op!