Brainstorm

In Culemborg biedt GB Autisme een de Brainstorm groepstraining aan voor volwassenen, tussen de 18 en de 40 jaar, met een diagnose liggende binnen het autistische spectrum en/of een diagnose AD(H)D, met een normale tot hoge intelligentie.

De Brainstorm is al jaren een plek waar jongeren en volwassen bijeenkomen om hun belevingen en ervaringen te delen. Maar het is vooral een plek waar de storm in je brain wordt verminderd. Naast dat er belevingen en ervaringen gedeeld worden, komt men ook bijeen om met en van elkaar te leren. Dit sociale aspect van de Brainstorm zorgt voor acceptatie en herkenning van de problematiek van de cliënten.

Hierbij staat niet alleen het groepsproces centraal, maar zijn de individuele leerdoelen net zo belangrijk. In overleg met de cliënt en zijn of haar eigen begeleider worden de leerdoelen voor de Brainstorm bepaald. Op deze manier kan de cliënt in een veilige omgeving werken aan de leerdoelen. Daarmee kan gesteld worden, dat de Brainstorm eigenlijk het verlengde is van de individuele begeleiding, die in veel gevallen ook door GB Autisme wordt aangeboden.

Voor sommige cliënten is het lastig om hetgeen wat hij of zij geleerd heeft te generaliseren, en dus toe te passen in de dagelijkste praktijk. Deze stap staat in de Brainstorm centraal. Binnen de veilige omgeving van de Brainstorm krijgen cliënten handreikingen en oefeningen. Op deze manier leren zij in een breed perspectief het geleerde te integreren in het eigen leven.

Meer weten over de Brainstorm? Meld je aan of neem contact op!