Beveiligingsincident Carenzorgt

Vorige week, op woensdag 26 oktober, heeft de softwareleverancier van ons ECD systeem, Nedap, ons geïnformeerd dat er sprake is geweest van een beveiligingsincident. Het gaat specifiek om een incident in Carenzorgt, wat door veel van onze cliënten gebruikt wordt om mee te lezen in hun dossier. Helaas is daarbij gebleken dat de dossiers van 21 van onze cliënten getroffen zijn door dit incident, en er mogelijk gegevens uit deze dossiers gelekt zijn.

Wij hebben alle cliënten wiens dossier het betreft, en hun begeleider(s), persoonlijk per email geïnformeerd over het incident. Heb je geen email hierover ontvangen, dan is jouw dossier niet één van de getroffen dossiers.

De kwetsbaarheid waardoor het incident kon plaatsvinden is direct na de ontdekking opgelost door Nedap. Er is dus ook geen risico meer op verdere inbreuken. Er is aangifte gedaan, waarna er een verdachte is aangehouden. Het verdere politieonderzoek loopt nog. Voorlopig zijn er gelukkig geen aanwijzingen dat de gelekte gegevens verder gedeeld zijn.