Gezinsbegeleiding Autisme is er voor alle mensen die een diagnose hebben in het autistisch spectrum

Dat kan een peuter zijn, een schoolgaand kind of een (jong)volwassene. Het kan iemand zijn die naar school gaat of werk heeft in het reguliere circuit, maar ook een kind of volwassene die overdag in een dagopvang verblijft.

Voor gedetailleerde informatie kunt u hier een keuze maken uit de verschillende groepen: 

 

Kinderen | (Jong)Volwassenen | Ouders/Gezinsleden