De begeleiding van het hele gezin maakt ons uniek. Uiteraard staat de gediagnosticeerde centraal, maar de andere gezinsleden zijn net zo belangrijk. Een harmonieus gezinsleven bestaat uit een juiste omgang met elkaar. 

Wij bieden een unieke samenvoeging van hulp aan. Naar verhouding krijgen alle gezinsleden evenveel aandacht. Dit geeft vertrouwen binnen het gezin en niemand wordt in een uitzonderingspositie geplaatst. Elk gezinslid krijgt de aandacht die het nodig heeft of waar het om vraagt. Wij zijn ervan overtuigd dat dankzij deze aanpak de acceptatie van de situatie in het gezin gemakkelijker tot stand komt. De doelstellingen in het begeleidingsplan zijn voor alle gezinsleden duidelijk en helder.

 

We hebben het al eerder gezegd: samenwerken en leren van elkaar staat centraal. Immers: wij hebben de ervaring en kennis over autisme en omgang daarmee, maar het gezin heeft de kennis over de gediagnosticeerde. Door de samenwerking met het gezin centraal te stellen kan er een betere leefwereld gecreëerd worden voor alle leden van het gezin.