Centraal in onze begeleiding staat het samen werken en samen leren.

Samen leren de gezinsleden werken aan een (opnieuw) leefbare en evenwichtige situatie in het gezin en de maatschappij. Samen leren zij om te gaan met elkaar; met elkaars tekortkomingen en mogelijkheden.

Ook de sociale omgeving van onze klant wordt bekeken en bij de begeleiding betrokken. De school, het werk, de sportclub, vrienden en familieleden raken vertrouwd met het begrip autisme, zodat er meer begrip ontstaat voor de betreffende persoon en voor de situatie waarin het gezin zich bevindt.

Tenslotte kunnen wij ouders/partners helpen de weg te vinden in hulpverleningsland.
Duidelijk moge zijn: wij zijn begeleiders, geen behandelaars.

Voor meer informatie kunt u hier verder lezen over de verschillende aspecten van hoe wij werken:

 

Onze visie | Werkwijze | Vertrouwen | Levensloopbegeleiding